Esiharkintavaihe

Isäerityinen kohtaaminen

Esiharkintavaiheessa isän käsitys omasta vanhemmuudesta saattaa olla hatara, jos isä on ollut kokonaan syrjässä vanhemmuudesta. Haastavissakin tilanteissa isyys ja lapset ovat yleensä mieluinen puheenaihe ja rakentaa asiakassuhdetta silloin, jos mies kokee isän roolin itselleen tärkeänä ja tavoiteltavana.

Isänäkökulmaa voidaan tarjota vaihtoehtona, näkökulmana oman elämän ja valintojen tarkasteluun.  Itsensä ajatteleminen isänä voi olla haastava, mutta innostavakin näkökulma omaan elämään.

  • Miten isyys on vaikuttanut päihteiden käyttöösi?
  • Millä tavalla arvioit lapsesi hyötyvän, jos käyttäisit vähemmän päihteitä?
  • Miten sinä itse isänä hyötyisit päihteiden käytön lopettamisesta?

Sensitiivisyys

Sensitiivinen kohtaaminen on asiakasta kunnioittavaa ja arvostavaa vuorovaikutusta, joka on lähtökohtana luottamuksellisen asiakassuhteen syntymiselle. Vain luottamuksellisessa asiakassuhteessa isä kykenee tarkastelemaan rehellisesti omaa tilannettaan ja mahdollisia muutoksen tarpeita.

Erityisesti esiharkintavaiheessa työntekijän on tärkeä  kuulla isän ensisijainen avun tarve ja kunnioittaa sitä. Isyyden velvoitteiden liian vahva korostaminen tässä vaiheessa saattaa heikentää isän halua nähdä itseään vanhemman roolissa.

Työntekijän osoittama kiinnostus isän kokemuksia ja tunteita kohtaan vahvistaa asiakkaan kohdatuksi tulemisen tunnetta. Isä tulee kohdata lapselle tärkeänä aikuisena ja lapsensa parhaana asiantuntijana, mikäli isällä on olemassa oleva suhde lapseensa. Isää voi pyytää kertomaan lapsesta ja omista ajatuksistaan isänä olemisesta.

Keskustelusta kannattaa nostaa esille lapsen vahvuuksia sekä isän merkitystä lapsen elämässä. Isäasiakkaan omat isäkokemukset kannattaa myös ottaa esille, koska niiden avulla isyyteen liittyvien mielikuvien tarkastelu on helpompaa. Keskustelussa on hyvä painottaa lapsen näkökulmaa ja isän käsitystä lapsen edusta.

Kannustus ja hyvä palaute pienistäkin edistymisen askelista ja lapsen parhaan ymmärtämisestä on tärkeää.

  • Vaikuttaa siltä, että isyyteen liittyvät kysymykset tuntuvat sinusta hankalilta.
  • Kerrot, että sinua harmittaa, kun et pääse tapaamaan lapsiasi. Avaisitko hieman tarkemmin, mistä tilanne johtuu?
  • Mitä se sinusta isänä tuntui, kun tapaaminen vihdoin onnistui?
  • Hieno kuulla, että et tapaa lastasi päihtyneenä.

Motivoiva kohtaaminen

Työntekijän suhtautuminen asiakkaaseen isänä kannustaa ja avaa mahdollisuuksia käsitellä päihteiden käyttöä ja sen vaikutusta isän arjen hallintaan, vanhempana toimimiseen ja lasten hyvinvointiin. Työntekijän kannattaa auttaa isää pohtimaan, mitkä tekijät toimivat mahdollisesti esteenä isänä toimimiselle.

Yhdessä pohtiminen, avoimet kysymykset, ihmettely ja puheessa ilmeneviin ristiriitoihin tarttuminen voi auttaa isää oivaltamaan muutoksen tarvetta. Myönteisen palautteen antaminen isälle päihteiden käytön vähentämiseen tai lapsen edun näkemiseen liittyvistä ajatuksista on tärkeää.

Luottamusta muutoksen mahdollisuuteen voi vahvistaa kertomalla vastaavissa tilanteissa olleiden ja muutoksen tehneiden vertaisten kokemuksia.

Erityisesti Isä -toiminta tukee päihteitä käyttävien isien kuntoutumista ja vanhemmuutta.