Päätöksenteko- ja toimintavaihe

Isäerityinen kohtaaminen

Muutoksen aloittaminen vaatii usein eri elämän osa-alueiden uudelleen pohdintaa ja tässä pohdinnassa isä tarvitsee tukea. Isyyttä käytetään voimavarana muutoksen toteuttamisessa ylläpitämällä lapsen ja isälapsi -suhteen näkökulmia. Lisäksi muutoksen edistämiseksi on tärkeä vahvistaa ja tukea isänä olemisen oikeutusta ja myös sen mukanaan tuomia velvollisuuksia esimerkiksi oman näkökannan esiin tuomista lapsen asioissa.

Isän kanssa luodaan mielikuvia eri valinnoista ja suunnitellaan sitä, kuinka rajata omaa päihteiden käyttöä isyyden mahdollistumiseksi ja kuinka toteuttaa isänä olemista päihteettömänä. Suunniteltaessa tukitoimia ja kuntoutusta tuetaan isän omaa asiantuntijuutta. Halu muutokseen ja isyyden vahvistumiseen ohjaa isää muuttamaan sosiaalista verkostoa muutosta tukevaksi. Tällöin kannattaa hyödyntää myös vertaistuen mahdollisuus.

  • Mitä mieltä olet isänä, kuinka tilanteessa olisi hyvä edetä?
  • Miten koet isänä hyötyneesi päihteiden käytön lopettamisesta?
  • Millaisessa ympäristössä lapsen on hyvä elää ja kasvaa?

Sensitiivisyys

Päätöksenteko- ja toimintavaiheessa isä saattaa olla hyvinkin päämäärätietoinen, mutta toisaalta myös epävarma.  Tällöin on tärkeä vahvistaa ja ylläpitää oikeutusta omakohtaisten tarpeiden ja oikea-aikaisen palvelun määrittämiseen, mutta tukea isää myös vastuulliseen ja toista arvostavaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

Koska riippuvuuskäyttäytyminen on vääristänyt ajatusmaailmaa, ohjataan isää tunnistamaan näitä vääristymiä ja toimimaan muutosta edistävästi huomioiden kuitenkin muutoksen tapahtumisen vaatima aika.  

  • Kuinka isänä voit parhaiten vaikuttaa asioihin ja tuoda niitä esille?
  • Millaisia valintoja voit tilanteessa tehdä?
  • Kuinka haluat kertoa asioista toiselle?
  • Millaisia keinoja sinulla on kielteisten tunnetilojen käsittelyyn?

Palvelujärjestelmässä toimiminen

Muutosvaiheen käynnistyessä hakeudutaan usein myös erilaisiin palveluihin. Työntekijä voi olla mukana palveluverkostossa ja niissä tilanteissa, joissa isä sitä haluaa. On tärkeä ylläpitää tietoisuutta siitä, että isä on oikeutettu pyytämään tukea ja työntekijät ovat tähän käytettävissä.

Myös palveluverkostoissa pyritään vahvistamaan näkemystä asiakkaasta isänä. Asiakkaan kuuleminen isänä tuo tasavertaisuutta vanhempien tarpeisiin ja tukeen, ja päätöksentekoon saadaan molempien vanhempien näkökulmat.

Erityisesti Isä -toiminta tukee päihteitä käyttävien isien kuntoutumista ja vanhemmuutta.