Ylläpitovaihe

Isäerityinen kohtaaminen

Kun muutos on toteutettu ja elämä saatu vakiinnutettua uudelle raiteelle, on tärkeää katsoa sekä taakse että eteenpäin. Muutoksen ylläpitämiseksi on tärkeä tunnistaa ja sanoittaa asiat, jotka ovat mahdollistaneet muutoksen ja toisaalta myös ne, joiden kanssa on täytynyt erityisesti painiskella. Isää tulee ohjata tarkastelemaan omaa ympäristöään ja arkisia valintojaan raittiina pysymisen näkökulmasta. Myös uusien tavoitteiden asettaminen ohjaa toimintaa suuntaan joka ylläpitää muutosta.

Vertaistukiryhmät, raittiit ystävät, harrastukset, ulkoilu, luonto, perheen ja läheisten merkitys tukevat päihteettömyyttä isän arjessa. Muutoksen toteuttamisen onnistumisen myötä myös odotukset isä-lapsisuhteelle ovat kasvaneet. Isää on tärkeä kannustaa yksinkertaisen, tavallisen arjen rikkauden tunnistamiseen ja lapsen kanssa yhteiseen toimimiseen. Lapsen eri kehitysvaiheiden mukanaan tuomat haasteet on hyvä käydä läpi, jotta isä voi tunnistaa muuttuvat lapsen tarpeet.

 

  • Mitä haaveilit lapsen kanssa tekeväsi sitten kun olet onnistunut muuttamaan elämääsi?
  • Arki tuntuu joskus tylsältä. Mistä asioista isänä iloitset lapsen kanssa?
  • Mihin asioihin lapsen elämässä haluat isänä vaikuttaa?

Sensitiivisyys

Isä tarvitsee edelleen tukea ja vahvistusta isän roolissa toimimiseen. Oikeus vaikuttaa lapsen elämää koskeviin asioihin motivoi ja myös vastuuttaa vanhempana toimiseen. Vanhemmuuden vastuuseen osallistuminen edistää tasavertaisuutta vanhempien välillä ja vahvistaa isän roolia lapsen elämässä.

Isää kannattaa tukea näkemään aiemmat haasteet ja saavuttamansa muutos vahvuutena, josta voi ja kannattaa puhua rehellisesti ja avoimesti myös lasten kanssa. Avoin keskusteluun kannustaminen, luottamuksen rakentumisen edistämiseen ja erilaisten vanhemman roolien tunnistaminen auttavat isää syventämään isä-lapsi –suhdetta ja vahvistamaan oman näköistään isyyttä.

Kokemusasiantuntijana toimiminen ja vertaisryhmissä vertaisohjaajana oleminen antaa mahdollisuuden käyttää omaa kokemusta muiden tueksi.

  • Mitkä asiat sinua huolestuttavat lapsen kasvattamisessa?
  • Millaisena koet oman vanhemmuutesi suhteessa lapsen äitiin?
  • Mitkä asiat edistävät tasavertaista vanhemmuutta välillänne?

Erityisesti Isä -toiminta tukee päihteitä käyttävien isien kuntoutumista ja vanhemmuutta.