Oikeudet ja velvollisuudet

Isät kokevat joskus, että

  • lapsen tapaamiset eivät toteudu
  • eivät tule isänä kuulluksi
  • jäävät syrjään vanhemmuudesta
  • viranomaiset vaativat asioita
  • heitä ei arvosteta isänä

Ole kiinnostunut

Isänä kannattaa olla kiinnostunut omista oikeuksistasi sekä velvollisuuksistasi vanhempana. Ne luovat hyvän perustan isänä ja vanhempana toimimiselle.

Mikäli et ole kiinnostunut oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi isänä, jäät vanhemmuudesta helposti syrjään.

Oma epävarmuus, syyllisyyden kokemus tai runsas päihteiden käyttö saattavat aiheuttaa isälle tarvetta vetäytyä vanhemman roolista.

Lähelläsi olevat ihmiset ja viranomaiset näkevät tilanteesi eri näkökulmasta.

Hanki tietoa

Tiedon ja ymmärryksen lisääminen omista oikeuksista ja velvollisuuksista selkeyttää omaa rooliasi isänä ja vanhempana.

Oma aktiivisuutesi on tärkeässä roolissa omien oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisessa.

Mikäli koet tai huomaat, etteivät oikeutesi toteudu, kannattaa selvittää tilannetta kokonaisuudessaan tarkemmin. On tärkeää arvioida sitä, että millä tavalla oma toimintasi näyttäytyy oikeuksien näkökulmasta.

Toimi vastuullisesti

Täyttämällä vanhemman velvollisuutesi vastuullisesti osoitat, että osaat käyttää oikeuksiasi lapsen edun mukaisesti.

Toimimalla vastuullisesti sinulla on mahdollisuus käyttää oikeuksiasi.

Oikeuksien väärinkäytöstä ja vastuuttomasta toiminnasta seuraa, että läheiset ja viranomaiset joutuvat rajaamaan oikeuksia.

Isänä sinulla on lupa pyytää ja saada apua ja tukea palveluista omien oikeuksiesi ja velvollisuuksiesi täyttämiseen.

Isyyden ja vanhemmuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tutustumalla niihin lisäät ymmärrystäsi omista oikeuksista ja velvollisuuksistasi. Lapsen huoltoon, tapaamiseen ja asumiseen liittyvistä asioista saat kattavan tiedon
tästä linkistä (thl.fi).

Käyttämällä rohkeasti erilaisia palveluita ja toimimalla aktiivisena isänä vahvistat omia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi. Palveluiden ja tuen saaminen on myös sinun oikeutesi isänä ja vanhempana. Mikäli käytät erilaisia sosiaalipalveluita, voit kysyä apua siellä toimivilta ammattilaisilta.